EN
|
HE
חדשות ועדכונים
ברוכים הבאים
לאתר של עמותת פידל

חזון ומטרות


חזון העמותה:
שילוב קהילת יוצאי אתיופיה, בעשייה חברתית וכלכלית בישראל באמצעות חינוך ומתן ארגז כלים משמעותי כמנוף למימוש הפוטנציאל האישי בחברה.

מטרות העמותה:
  • פיתוח וישום תוכניות העשרה ותוכניות חברתיות בחינוך הבלתי פורמאלי לקידום השתלבותם של קהילת יוצאי  אתיופיה.
  • מתן כלים לקהילה האתיופית להשתלבות חברתית וכלכלית טובה יותר.
  • שימור ולמידה של מורשת יהדות אתיופיה וחיזוק הזהות בקרב קהילת יוצאי אתיופיה וכלל החברה הישראלית. 
  • חיזוק וקידום ילדי הקהילה הלומדים בבתי הספר, איתור ומניעת נשירה גלויה וסמויה.
  • מניעת תופעת האלימות וההתמכרויות בקרב יוצאי הקהילה האתיופית.  
  • חיזוק התקשורת הבין דורית ועידוד הורים למעורבות בחינוך ילדיהם.
  • יצירת ועידוד מנהיגות מובילה בקהילה. 
  • יצירת מודעות, הזדהות ואהדה לפעילות בקרב החברה הישראלית ומובילי דעה לתהליך שילובם של קהילת יוצאי אתיופיה, באמצעות פעילות הסברה וחשיפה במדיה.  

 

כל הזכויות שמורות © www.fidel.org.il
Powered by   הקמת אתרים   קידום אתרים