EN
|
HE
חדשות ועדכונים
ברוכים הבאים
לאתר של עמותת פידל

מגשרים חינוכיים


מגשרים חינוכיים חברתיים
פערים תרבותיים ותקשורתיים בין הורים יוצאי אתיופיה וגופים ממסדיים שונים מעכבים תהליכים משמעותיים בחיי היום יום בשילוב החברתי והחינוכי של יוצאי אתיופיה בישראל. נוכחות המגשר בין כותלי בית הספר, מקצועיותו ותמיכתו, מחזקים את המשפחות ומעודדים אותם להשמיע את שאלותיהם, דעותיהם ודרישותיהם, ולהיות מעורבים יותר בבית הספר ובחינוך ילדיהם. במקביל, מקצועיותו של המגשר מסייעת למערכת החינוך להבין טוב יותר את הצרכים הספציפיים ואת השוני התרבותי של אוכלוסיית יוצאי אתיופיה ובכך מובילה לשינוי חיובי ביחסים בין הגורמים השונים.
 
מטרת התוכנית הינה ליצור תקשורת חיובית בין הורים, ילדים וצוות בית ספר על מנת לאפשר לכל ילד לממש את הפוטנציאל הגלום בו הן בתחום הלימודי והן בתחום החברתי. תקשורת בין הורים, ילדים וצוות בית ספר חיונית לקידום התלמידים ושיפור הישגיהם הלימודיים. פעילות המגשר מסייעת לשיתוף פעולה בין הגורמים הנ"ל על מנת לשפר את ההישגים הלימודיים של התלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך והשתלבות בחברה הישראלית.

בשנת 1998 עמותת פידל פרצה דרך לשילוב מגשרים חינוכיים-חברתיים בבתי ספר בהם יש ריכוז גבוה של תלמידים יוצאי אתיופיה, על מנת להביא לקידום חינוכי של בני נוער אלה ולשלבם בהצלחה בחברה הישראלית.
במהלך העשור האחרון, הכשירה עמותת פידל 144 מגשרים חינוכיים-חברתיים יוצאי אתיופיה אקדמאיים, בשיתוף מכללת בית ברל, אוניברסיטת חיפה והמרכז האקדמי רופין. רובם מועסקים היום בבתי ספר ומוסדות חינוך ומהווים דמות לחיקוי לאלפי ילדים ובני נוער ממוצא אתיופי. עבודתם של המגשרים מספקת מענה הולם לצרכיהם של תלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך ומהווה קטליזאטור לשינוי.
 
בזכות עבודתם המאומצת של המגשרים בבתי הספר, חלה ירידה של 90% בשיעור הנשירה הגלויה והסמויה בקרב תלמידים יוצאי אתיופיה, הישגיהם הלימודיים השתפרו וחלה עלייה ברמת מעורבות ההורים במסגרות הלימוד השונות.
 
מטרות עבודת המגשרים :
  • עידוד שיתוף פעולה בין ההורים, צוות בית הספר, התלמידים והקהילה האתיופית על מנת לשפר את הישגים לימודיים של התלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך.
  • מניעת נשירה גלויה וסמויה ממערכת החינוך.
  • איתור תלמידים המתקשים בלימודיהם, שילובם בבית הספר ובניית תוכניות לימודיות מותאמות יחד עם צוות בית הספר ובעת הצורך, להפנותם לגורמים מטפלים.
  • מעקב אחר התקדמות התלמידים על פי התוכניות שנבנו בהתאם לצרכי התלמיד.
  • עידוד תלמידים להשתתף במסגרות חברתיות כגון: מועצת תלמידים, תנועת נוער, חוגים.
  • להוות מודל לחיקוי לתלמידים ולהורים.

תוכנית המגשרים פועלת במימון הרשויות המקומיות , משרד החינוך וקרנות.

כל הזכויות שמורות © www.fidel.org.il
Powered by   הקמת אתרים   קידום אתרים